Для визначення рівня сформованості творчих здібностей потрібно уважно прочитати наведені нижче пункти і проти кожного з них поставити слово "так", якщо твердження збігається з думкою про себе, або "ні", якщо не збігається.

№ питання Питання Так Ні
1 Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей і умов.
2 Мені подобається розв'язувати типові, стандартні задачі.
3 Мені здається, що я з більшим бажанням створював би чи конструював нове, ніж поліпшував чи удосконалював старе.
4 У більшості випадків я дію самостійно, без допомоги та підказок друзів чи старших.
5 Звичайно я обачливий, коли маю справу з колективом.
6 Ніколи не намагаюся змінити взаємостосунки з товаришами .
7 Нерідко я утримувався від висування ідей, пропозицій, хоч мав їх.
8 Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні розв'язки задач.
9 Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності.
10 Для мене характерне прагнення реалізувати одночасно кілька ідей, вирішувати разом кілька проблем.
11 Нерідко я вступаю в суперечку з ровесниками або старшими.
12 Як правило, я легко згоджуюсь і підкоряюсь колективній думці.
13 У мене часто виникають оригінальні ідеї.
14 Мені подобається виконувати роботу за розробленим планом, схемою, інструкцією.
15 Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї.
16 Я буду виконувати роботу по-новому, хоча знаю, що мене можуть не зрозуміти товариші, старші.
17 Я звичайно працюю без суттєвих змін, відхилень від рекомендацій, що дають учителі, батьки .
18 Мені нерідко доводилось виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями, авторитетами.
19 Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру.
20 Я завжди відстоюю свою точку зору.

Інструкція з обробки даних анкетування: номери запитань анкети записуються у вигляді двох стовпчиків

За кожну відповідь «так» на запитання 3,5,8,9,10,11,13,15,16,19 і відповідь «ні» на запитання 1,2,4,6,7,12,14,17,18,20 виставляють 2 бали. Результати додаються. Ступінь сформованості творчих здібностей визначається так: якщо набрано від

40 до 32 балів, то цей рівень дуже високий,

32-26 - високий,

26-12 - середній,

12-6 - низький,

6-0 - дуже низький.

Кiлькiсть переглядiв: 310

Коментарi